Vissza a kezdőlapra
Épületfelmérés
A piliscsabai római katolikus plébániatemplom háromdimenziós modellje


Épületek felmérése

Épületek, építmények geodéziai felmérésére az azok átalakításához, rekonstrukciójához szükséges tervek, alaprajzok, hossz- és keresztmetszetek, homlokzatrajzok illetve háromdimenziós modellek elkészítése esetén van szükség. A felmérés és térképezés célja általában adatszolgáltatás egy későbbi újraépítéshez, átépítéshez vagy korszerűsítéshez. A felmérés során az épület helyzetét, annak - az adott feladat szempontjából lényeges - jellemző pontjait határozzuk meg.

A DigiKom Kft. vállalja épületek, építmények és azok környezetének külső és belső nagy pontosságú, teljes, részletes geodéziai felmérését hagyományos geodéziai módszerekkel. Földmérőmérnökeink felkészültek az igényes, nagy pontosságú geodéziai munkákra. Épületfelmérési munkáinkkal kapcsolatban megemlítjük, hogy munkatársaink részt vettek a Gödöllői Királyi Kastély rekonstrukciós munkálatainak előkészítésében. Ilyen jellegű munkáink közül a piliscsabai római katolikus plébániatemplom teljes körű geodéziai felmérését és térinformatikiai adatállományának elkészítését emeljük ki.


Alaprajzok, hossz- és keresztmetszetek, homlokzatrajzok

A DigiKom Kft. a geodéziai felmérésen kívül vállalja az egyes alaprajzok, hossz- és keresztmetszetek illetve homlokzatrajzok elkészítését is AutoCAD DWG vagy DXF formátumban. A metszetek helyét, irányát és tartalmát a megrendelő saját igenyei alapján határozza meg. A fenti rajzok szolgálhatnak különböző tervek alapjául, de segítségükkel szemlélhetjük az egyes épületelemeket, építészeti kialakításokat illetve az arányokat, ezen kívül vizsgálhatjuk az épület elmozdulásait, alakváltozásait, vagy például az eredetileg függőleges elemek függőlegességét. Az alaprajzok alapul szolgálnak a statikai vizsgálatokhoz. Ezeket egymásra rakva a falak vastagságát és egymás fölötti helyzetét lehet elemezni.
Háromdimenziós modell elkészítése

Mivel életünket háromdimenziós térben éljük, leglátványosabb és legélethűbb megjelenést a három dimenzióban (térben) történő megjelenítés adhat. A DigiKom Kft. vállalja a geodéziai felmérést követően egy térbeli modell elkészítését AutoCAD DWG vagy DXF illetve VRML (Virtual Reality Modeling Language - virtuális valóság modellező nyelv) formátumokban. A VRML segítségével az állomány interneten is publikálható.

A háromdimenziós modell alapján látványtervek illetve ún. fotorealisztikus képek készíthetők. A modell és a látványterv célja elsősorban az épület (és környékének) szemlélése térben. Betekintést nyerhetünk olyan helyekre, melyek a helyszínen szabad szemmel nem láthatók. Mivel a háromdimenziós modell objektumai koordinátákkal rendelkeznek, így ezekről méreteket is leolvashatunk. Lehetőségünk van falvastagságot, vagy akár bármely két pont közötti távolságot megmérni. A látványterv alapján tanulmányozhatjuk a különböző építészeti megoldásokat, kialakításokat.

A térbeli modell későbbi változtatások tervezéséhez is támogatást adhat. A jelenlegi alakzatok megváltoztatásával, megszűntetésével vagy új objektumok létrehozásával átalakíthatjuk a modellt.