Vissza a kezdőlapra
Címnyilvántartás


Az önkormányzati nyilvántartások adatainak azonosítása többségében a postai cím alapján történik, ezért fontos, hogy egy egységesen kialakított címrendszerrel dolgozzanak. Sokszor a címeket az ügyfél által megadott formában rögzítik, ezzel ugyanarra a helyre mutató, több különböző cím is bekerül az adatbázisba. Ezeket a hibákat küszöböli ki, ha a postai címeket egységesítik és egy központi címnyilvántartást hoznak létre. Az ügyintézők ebből a nyilvántartásból választhatják ki a szükséges címeket, elkerülve ezzel a téves illetve formailag hibás adatbevitelt. A kialakított rendszerben biztosítania kell korábbi állapotok archiválását és a visszamenőleges keresést.

 

Cégünk vállalja címnyilvántartások kialakítását, cimadatbázisok létrehozását, illetve segítséget tudunk nyújtani a már meglévő címnyilvántartások rendbetételéhez. Igény szerint előállítjuk a szükséges kezelő felületeket vagy rendelkezésre állnak saját fejlesztésű cimnyilvántartó rendszereink.

A postai címek kezelésére hozta létre a
DigiKom Kft. a Címnyilvántartó rendszert, mely az egységesített, helyrajzi számokkal összekapcsolt címek adatbázisban való tárolását és windows-os felhasználói-felülettel támogatott kezelését teszi lehetővé.
Építési hatósági nyilvántartásAz Építési Hatósági Nyilvántartó szoftver szerves részét képezi a Címnyilvántartó alrendszer. Ennek segítségével az egyes ügyekhez kapcsolódó ingatlanok postai címadatai a központi címnyilvántartásból lekérdezhetők, illetve lehetőség nyílik a címszerinti keresésre is.

 
Címpontos nyilvántartás

A címpontos nyilvántartásoknál minden egyes cím egy pontként jelenik meg a térképen és attribútumként tartalmazza a postai cím adatokat. A pontokat telkekhez, épületekhez vagy épületrészekhez is kapcsolhatjuk, ezért a címkeresés akár lépcsőház pontosságú is lehet. A címpontos nyilvántartás alkalmas arra, hogy a pontokhoz rendelt adatok alapján körzeteket hozzunk létre. >> körzetek kialakítása

 
Helyrajzi szám alapú címnyilvántartás

A cím alapú alfanumerikus adatbázisok a helyrajzi számok segítségével a térképhez kapcsolhatók. Egy helyrajzi számhoz több cím is kapcsolódhat, de a címkeresés pontossága csak telekszintű lesz. A helyrajzi szám alapú nyilvántartás térinformatikai szoftvertől függetlenül alakítható ki.

Utcatengelyhez kapcsolt címadatbázis

A címnyilvántartás alapja egy utcatengelyhálózat, melynek minden egyes szakaszához hozzá vannak rendelve az adott utca szakaszra eső páros , illetve páratlan oldali házszámok szélső értékei. Címkeresésénél az egy szakaszhoz tartozó címek az utcatengely keresési-feltételnek megfelelő oldalán, egymástól egyenlő távolságban jelennek meg. Az utcatengely hálózat gyorsan egyszerűen előállítható, de a címkeresés találati pontossága korlátozott. Ha a telkek szélessége nem egyforma a címpont akár több telekkel is odébb eshet, ezért elsősorban tájékozódási célokra alkalmas.