Vissza a kezdőlapra
Kapcsolódó nyilvántartások


Címnyilvántartás

Az önkormányzati adatbázisok többsége postai cím alapú nyilvántartás. A jól működő önkormányzati térinformatikai rendszer alapja az egységesített címnyilvántartás.

Címnyilvántartó kezelő felülete
Pincekataszter

Az alábányászott területeken, jelentősebb borvidékeken, régi városrészekben sok gondott okoznak a kiterjedt pincerendszerek. Az önkormányzatoknál rendelkezésre álló adatok adatbázisba szervezésével előállítható a pincekataszter.

Pincék fedvény
Domborzat

A digitális domborzati fedvényen kerül ábrázolásra a terep, a szintvonalak, magassági pontok, törésvonalak és terepalakulatok feltüntetésével. A domborzat külön fedvényen való tárolása lehetővé teszi a más fedvényekkel, alaptérképpel, egyesített közmű-, illetve műszaki térképekkel való együttes megjelenítést. A digitális domborzati fedvényből előállítható a terep 3 dimenziós modellje. A digitális terepmodell segítségével 3 dimenziós látványtervek és egyéb 3 dimenziós műszaki tervek (pl. csapadékvíz elvezetés) készíthetők.

Digitális domborzati fedvény
Szabályozási tervek

A szabályozási, település rendezési tervek térinformatikai rendszerbe kapcsolásával megoldható a korábban elsősorban papiros alapú nyilvántartások korszerű kezelése, a módosítások szoftverrel támogatott rögzítése, illetve elkerülhetők a nem megfelelő térképi alap használatából eredő ellentmondások.

Rendezési tervek az alaptérképen
Légifelvételek

Raszteres háttérként, a többi réteggel összevetítve jelenhet meg az önkormányzati térinformatikai rendszerben a településről készített orthofotó, illetve a digitális térképi állományhoz illesztett légifelvétel.

Alfanumerikus nyilvántartások térinformatikai megjelenítése

Az önkormányzatoknál vezetett nyilvántartások nagy része közvetlenül nem kapcsolódik a térképhez, de a tárolt adatok a címek, illetve helyrajzi számok alapján térképi objektumokhoz, azaz helyhez köthetőek. Az ilyen módon rendezett alfanumerikus adatbázisok lehetővé teszik tematikusan osztályozott adatok térképi megjelenítését.
Felhasználható adatbázisok:

  • Szociális, egészségügyi nyilvántartások
  • Adónyilvántartás
  • Sport, oktatási és kultúrális nyilvántartások
  • Ebnyilvántartás
A pincék adatbázisának térképhez kapcsolása